Meedoen is een mensenrecht

Het GPPA behartigt de belangen van inwoners van Amersfoort met een beperking, op het gebied van wonen, werken en leven binnen de gemeente Amersfoort. GPPA ziet het daarom als één van haar taken mensen met een beperking te vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente.

GPPA wil dat de afspraken in het verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte worden nagekomen. Landelijk zijn er de diverse patiëntenverenigingen die zich hier hard voor maken. GPPA maakt zich hard voor het oplossen van specifieke Amersfoortse problemen.
– Kun je leven zoals wilt, en je eigen beslissingen nemen?
– Kun je de dingen doen waar je goed in bent?
– Zijn er situaties of mensen waardoor je wordt gehinderd?
– kunt je gaan en staan waar je wilt?

(bron: VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap)

Meedoen is een mensenrecht!
Alleen mensen die zelf een handicap hebben weten hoe het is om daarmee te leven. Het maakt niet uit of de beperking fysiek of zintuiglijk van aard is, rolstoelgebonden of chronisch ziek, van slechtziend tot dyslexie.
GPPA wil dat iedere inwoner van Amersfoort, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kan meedoen en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Meedoen betekent: onderwijs kunnen volgen, zelfstandig wonen, welkom voelen als klant, gelijke kansen hebben als werknemer en ondernemer, toegang hebben tot informatie, financiering, (openbare) gebouwen en openbaar vervoer.

Download hier de GPPA flyer

Advertenties